Iaxedex Troll

HDA, ADua
Korad (M-test 174p, slutv. +2)
2:a kvalitétsbedömning/exteriör
Godkänd för utbildning till bev.hund
Stefan Bergström, Ludvika