Iaxedex Tricksy

Mor till A-kullen

F ödd: 9/1 2004
Far: Korad IpoIII Molars Dikko 
Mor: Korad Barvatorp's Dexi
58 cm mankhöjd


Länk till Tricksys hemsida

HDA, ADua
Uppflyttad till eliklass sph
Godkänd högre klass sök

Lydnadsklass 2, 1:a pris
Korad (M-test 150p, slutv. +2)
2:a kvalitétsbedömning/exteriör
Ägare: Mette Fredriksson/Hasse, Uppsala

Tricksy är en temperamentsfull tik med mycket stor arbetslust. Hon är modig och kan ta till brösttoner om det gäller, men är annars en go´och glad hund med kamplust, nyfikenhet och leklust. Tricksy kommer från en kull där samtliga syskon är stabila med goda nerver, stor dådkraft och med måttlig hårdhet. Alla fem har stor arbetskapacitet. Liksom de andra är Tricksy förig och alla fem är och har varit mycket friska.

Bilder: Ewa Torstensson/Mette Fredriksson