T-kullen
Klicka på röda länkar så får du läsa mer
2004
U: Barvatorp's Dexi - E: Molars Dikko

Tjh Korad Taro
Korad Troll
Korad SBCH Tikko
Korad Tricksy
mor till A-kullen
Korad Tell

HD A,
AD ua
MH
Tjh Räddning (Norge)
gk hkl sök
Korad +2

HD A,
AD ua
MH
Gk lkl sph
Korad +2

HD A,
AD ua
MH
elitklass spår certp.
SBCH sök
gk lkl skydd

Korad +2
SM 5:a Sök 2010

HD A,
AD ua
MH
elitklass spår certp.
Certpoäng ekl sök
Lydnadsklass 2
Korad +2

HD A,
AD lindrig pålagring
MH
Gk L-test
Lydnadsklass 1
Korad +2

T-kullen MH-beskrivning

Inga testikelfel i kullen, alla öron står, inga långhår, alla har saxbett.