MH-beskrivning T-kullen

Moment

Beskrivning

TARO

TROLL

TRICKSY

TIKKO

TELL

SNITT

Ras-medel-värde

Svensk schäfer-hund-klubbs mål att sträva mot

1a

Kontakt

4

3

3

3

4

3,4

3,8

4

1B

Kontakt

Samarbete

4

3

3

3

2

3

3,4

4

1C

Kontakt hantering

4

4

4

4

4

4

3,4

4

2A

Leklust

4

4

4

4

4

4

3,9

4

2B

Leklust gripande

4

4

4

3

4

3,8

3,6

4

2C

Leklust dragkamp

4

4

4

5

4

4,2

3,7

4

3A

Jakt förföljande

4

3

4

4

3

3,6

 2,9  4

3B

Jakt gripande

1

1

4

4

3

2,6

 2,7  4

4

Aktivitet

3

3

2

2

4

2,8

3,2

2-3

5A

Avståndslek intresse

4

4

3

2

2

3

3

4

5b

Avstlek hot

1

1

1

1

1

1

1,4

1

5c

Avstlek nyfikenhet

5

5

5

5

2

4,4

3,4

4-5

5d

Avstlek leklust

5

5

4

4

5

4,6

3,3

5

5e

Avstlek samarbete

3

2

2

3

1

2,2

2,5

4

6a

Överask-ning rädsla

1

2

1

1

1

1,2

2,9

2-3

6b

Över. Hot aggression

1

1

1

1

1

1

2

1-2

6c

Över nyfikenhet

5

4

5

5

5

4,8

3,2

4-5

6d

Över. Kvarstående rädsla

1

1

1

1

1

1

1,7

1-2

6e

Kvarstående intresse

1

1

1

3

3

1,8

1,9

2

7A

Ljud rädsla

1

2

1

1

2

1,4

2,5

2-3

7B

Ljud nyfikenhet

5

5

5

5

4

4,8

4

4-5

7c

Ljud kvarstående rädsla

1

1

1

1

1

1

1,4

1-2

7d

Ljud kvarstående intresse

1

1

1

3

3

1,8

1,7

2

8a

Spöken Hot aggression

1

1

2

2

1

1,4

2,3

2

8b

Spöken kontroll

4

4

4

4

4

4

3,4

4-5

8c

Spöken rädsla

1

1

2

1

1

1,2

2,5

1-2

8d

Spöken nyfikenhet

3

3

4

5

4

3,8

3,3

4-5

8e

Spöken kontakt

3

4

4

4

3

3,6

3,5

4

9a

Leklust 2

3

4

4

4

3

3,6

3,7

4

9b

Leklust grip

4

4

4

4

3

3,8

3,4

4

10

Skottoberördehet

1

1

1

1

1

1

1,2

1

 

 

  Ovan ett så kallat spindeldiagram över T-kullens Mentalbeskrivning. Den gröna cirkeln visar alla MH-testade schäfrars snitt. Det blå skuggade fältet snittet av T-kullen. Där fältet "bubblar ut" utanför cirkeln har T-kullen visat sig ha mer än snittet, när det buktar in har de visat mindre. Alltså t.ex mindre rädslor, mera nyfikenhet och lek. MH-resultatet i siffror ser du här bredvid.