Sammanställning resultat

Uppdaterat januari 2011

 


Nikko; skyddselev.
Inskickad av Ronny Flashbinder

Sammanställning januari 2011:

T-kullen 4+1: 2004
(inavelsgr 1,8)

I-kullen 4+4: 2005
(inavelsgr 1,8)

N-kullen 7+3: 2005
(inavelsgr 1,8)

A-kullen 3+1: 2007
(inavelsgr 0.6)

B-kullen 8+1: 2008
(inavelsgr 0,6)

C-kullen 6+3: 2009
(inavelsgr 0,6)

D-kullen 4+6: 2010
(inavelsgr 0)

E-kullen 5+3 2014

Totalt 63 reg valpar

41 hannar

22 tikar

 

 


Röntgenresultat
 
Mentaltester

Av 63 valpar är hittills 54 röntgade E-kullen (8 st) har inte uppnått röntgningsbar ålder.

Ej röntgade 9 st=14%
HD-fria 44/54 st = 81,5%
(29 st A, 15 st B)
HD-anm 10/54 st = 18,5%
(8st C, 2stD varav 5C och 1D i samma kull)
AD-Ua 52st/54 = 96 %
Ad- anm: 2st/54 = 4%
( Ad1 1st, Ad2 1 st)

Förutom det som är redovisat här har Iaxedexare bland annat gjort viltspårprov tävlat lydnad och rallylydnad.

Sammanställning kullar och individuellt HÄR

MH:

54 st har mentalbeskrivits (MH)

42 st har genomfört korningens mentaltest och är godkända.

23 st är KORADE då de också är exteriörbeskrivna. Övriga har ej genomgått exteriörbeskrivning.

 

Bruksmeriter/Lydnadsklass
Tjänstehundar
Övrigt / Exteriört

Bruks:

Bruksmeriter:         11 ekl  varav 5 m cert (här gäller lägst godkänt resultat)
                               10  hkl (här gäller lägst godkänt resultat)
                               8  lkl  (här gäller lägst godkänt resultat)

Championat:          2 st SBCh


 

Tj-hundar:              3 st Hemvärnet
                               2 st Räddning
                               2 st Polis
                               3 st Väktarhund

 

 

En tik har snedställda öron (I-kullen).
En hanne har överbett (B-kullen).

Fyra hannar är kryptochida (en i I-kullen, två i N-kullen, en i A-kullen).
I senare kullar finns ingen krypt.