Barvatorp's Dexi

Mor till T,I och N-valparna

Dexi var en mycket levnadsglad, arbetsvillig och helt enkelt underbar hund.Hon är mor till T, I och N-kullen, sammanlagt 23 valpar.

T-kullen (5st) är alla M-testade med +2

I I och N-kullen 15 valpar mentaltestade med drygt 430 poäng i snitt.

Totalt elva stycken är dessutom exteriörbeskrivna och därmed Korade

Hon har därmed 11 Korade valpar och därutöver 8 gok på mentaldelen.

Hon kom till familjen i samma veva som människobarnen gjorde det. Det har orsakat att hon fått allt för lite träning, men hon tävlas i elitklass spår och högre klass sök.

Hon blev drygt 14 år gammal.

Hennes far heter SchhIII IPOIII AKII SBCH Atenagårdens Tabo och är en vinnare på den internationella IPO och BHP arenan. Han är korad med 250 p och har visat sig vara en mycket god nedärvare av bruksanlag.

Dexis mor heter Barvatorps Alfa, hon är korad med 243p, Lydnadschampion, Tjänstehund och tävlar i hkl spår.
Dexis kull är väldokumenterad


Dexi:

Hd A/Ad ua.

MH-test

Elitklass spår och högre klass sök.

Korad

M-test 180 p:

Tillgänglighet 3, Kamplust jakt 3, Kamplust social 1, Temperament 3, Skärpa -1, Försvarslust 1, Nervkonstitution 1, Hårdhet 3, Dådkraft 2, Skottfast

 

 

 

Syskonen:

Diwa: Hd/Ad ua, sph III, skh II, Korad. M-test 168 (3,3,1,3,3,1,1,2,-1)

Diwa har 5 kullar och hittills en enastående ledstatistik på sina valpar, inga HD, inga Ad

Diza: Hd/Ad ua, sph III (4 cert), sök II, Lkl II, Tjh, M-test 231 (3,3,3,3,3,1,2,2,1)

Dixi: Hd ua/Ad lindr utbr, lydkl I, Korad, M-test 182 (3,2,1,3,1,1,1,3,2)

Dante G: Hd ua/Ad lindr utbr, Sph III (9 cert) sök III (2 cert), Tjänstehund bev, Lydn kl II, M-test 192 (3,3,1,3,3,1,1,3,1)

Dåna: Hd/Ad ua, L-test, sph I