Kullsammanställning
uppdaterat januari 2015


Namn

Titel

Hd

Ad

Mh

M-test

L-test

Bruksmerit

Tjänst/Jakt

Lydnad

Exteriör

Övrigt

Tikko

Korad
SBCH

AA

Ua

Gf

185 (+2) Gk

 

Certpoäng  ekl sph
7 CERT Sök
Lkl skydd

 

 

Gk beskr
2:a brukskl

SM 5:a sök 2010

Taro

Korad
Tjänste-hund räddning

AA

Ua

Gf

183 (+2) Gk

 

Hkl sök gk

Räddning

 

Gk beskr

Röntgad i Norge

Avliden

Tell

Korad

AA

1

Gf

419 Gk

Gk

 

väktarhund

Klass 1

Gk beskr

Avliden

Tricksy

Korad

AA

Ua

Gf

150 (+2) Gk

 

Ekl sph Certp
Ekl sök Certp

 

Klass 2

Gk beskr
2:a brukskl

Mor till A-kullen
Avliden

Troll

Korad

AA

Ua

Gf

174 (+2) Gk

 

Lkl sph och sök (gk)

Gk intr-prov bevakning

 

Gk beskr
2:a ökl

Avliden

Ilka

Korad

BB

Ua

Gf

434 Gk

 

Hkl sph gk
Lkl skh gk

 

Klass 1

Gk beskr

Mor till B-kullen

Igor

 

BB

Ua

Gf

412 Gk

 

Lkl (uppfl till)

 

 

 

 

Ivan

 

BC

Ua

Gf

405 Gk

 

Hkl sök (uppfl till)

Två 1:a pris Öppenklass viltspår

Klass 1

 

Krypt

Ilska

Tjh

AA

Ua

Gf

440 Gk

 

Ekl sph (gk)

Tjänstehund Försvarsmakten

Klass 1

 

 

Irko

 

AB

Ua

Gf

478 Gk

 

Hkl sph (gk)
Hkl sök (gk)

 

 

 

Avliden

Indra

 

BB

Ua

Gf

430 Gk

 

Ekl sph CERT

 

Klass 3

 

Snedställda öron

Irma

 

BC

Ua

Gf

 

 

Ekl sph gk

 

 

 

 

Isak

 

BB

Ua

Gf

 

 

 

 

 

 

 

Nikko

Korad

BB

Ua

Gf

429 Gk

Gk

Ekl sph cerp
Ekl sök CERT
Ekl skh gk

 

 

Gk beskr
2:a ökl


Ryggröntgen ua

Nitro

 

BB

Ua

Gf

367 Gk

 

Lkl (gk)

 

 

 

Krypt

Nix

 

AA

Ua

Gf

441 Gk

Gk Norge

 

 

 

 

Krypt

Nemo

Korad
Tjh

AA

Ua

Gf

443 Gk

Gk

Lkl skydd (gk)
Hkl sph (uppfl till)

Tjh väktare

 

Gk beskr

 

Néon

Tjh

AA

Ua

Gf

454 Gk

Gk

Ekl sph (Uppfl till)

Tjh väktare

 

 

6:a Securitas SM 2010

Napoleon

Korad

AA

Ua

Gf

461 Gk

 

Akl (gk)

 

 

Gk beskr

 

Nikki

 

BB

Ua

Gf

 

 

 

 

 

 

Transisional vertebra

Nero

Korad

AA

Ua

Gf

414 Gk

 

 

 

 

Gk beskr

Röntgad i Norge

Niska

Korad

BB

Ua

Gf

360 Gk

 

Ekl sph (uppfl till)

 

Klass 2

Gk beskr

 

Neva

 

BB

Ua

Gf

507 Gk

 

 

 

Klass 1

 

Mor till C och D-kullen

Acce

 

B

Ua

Gf

 

 

Lkl

 

 

 

Krypt
Avliden
Ryggröntgen ua

Adrex

 

A

Ua

Gf

 

 

Lkl

 

 

 

Avliden

Axie

 

CD

1/2

Gf

 

 

Ekl sök CERT

 

 

 

Silver SSM sök 2012

Atlas

Tjh

B

Ua

Gf

 

 

Hkl sph (uppfl till)

Försvarsmakt tjh

 

Gk beskr

 

Buzan

 

C

Ua

Gf

432 gk

 

Lkl gk

 

Klass 1

 

 

Bilbo

 

D

Ua

Gf

 

 

 

 

 

 

Röntgad i Norge

Balder

SBCH

C

Ua

Gf

434 gk

 

Ekl sök CERT
Ekl sph

 

Klass 2

2:a brukshundkl

Silver SSM sök 2010
Flerfaldig DM i sök

Birk

Tjh

 

 

Gf

 

 

 

Tjänstehund Rä'ddning-lavin /Norge

 

 

Birk är röntgad både Ad och Hd ser ut att vara ua, men plåtarna är inte officiellt avlästa.
Avliden

Borka

 

C

Ua

Gf

 

 

Lkl (uppfl till)

 

 

 

Avliden

Beppe

 

B

Ua

Gf

461 gk

 

 

 

 

 

Ryggröntgen ua

Brisko

 

C

Ua

Gf

460 gk

 

Lkl sph gk

 

 

 

 

Balto

 

A

Ua

Gf

527 gk

 

Hkl sph(uppfl till)

 

Klass 3

 

Avliden

Buze

 

C

Ua

 

 

 

 

 

 

 

Avliden

Cvick   A Ua Gf 435 gk   Ekl sök
Ekl sph
Hkl skh
       
Catch Korad A Ua Gf 434 gk   Ekl sph   Klass 2 1:a exteriör
Gk beskr
 
Criga Korad
LP2
A Ua Gf 436 gk   Ekl sph   LP2 Gk beskr Fodertik
Ryggröntgen ua
Chiva   B Ua Gf 465 gk   Ekl sph        
Chivas PH A Ua Gf 522 gk Gk Lkl sph Tjänstehund polis Klass 1    
Clippa Korad
LP1
A Ua Gf 412 gk   Hkl sph Gk inträdesprov bev (8 mån gammal) Klass 1

Gk beskr
gk exteriör

 
Cax Korad A Ua Gf 537 gk   Ekl sph
Hkl Skh
Hkl sök
    Gk beskr  
Cloke   A Ua Gf 398 gk       Klass 1    
Chief Korad A Ua Gf 474 gk   Hkl sph     Gk beskr  
Dakka Korad A Ua Gf 408 gk         Gk beskr  
Daria Korad A Ua Gf 542 gk         Gk beskr Rygg ua
Deva Korad A Ua Gf

457 gk

    Gk anlagsklass viltspår   Gk beskr  
Did She

Korad
LP2
RLF
RLN

A Ua Gf 416 gk   Ekl sph
Lkl sök
    Klass 2
Rallylydnad fortsättning
Gk beskr
 
Diva Demon   B Ua Gf              
Driva Tjh A Ua Gf 425 gk   Lkl sph Tjänstehund patrullhund      
Dex Korad A Ua Gf 476 gk   Lkl sph     Gk beskr  
Darkko PH C Ua Gf   Gk   Tjänstehund polis      
Dixxo Korad A Ua Gf 405 gk   Ekl sph    

Gk beskr
Gk exteriör

 
Daxe Korad A Ua Gf 476 gk         Gk beskr

Preparatsökshund
Id-hund

Ettra                      
Enya                      
Elda                      
Erik                      
Enzo                      
Ezzo                      
Ego                      
Exon                      

HD: är förkortning av höftledsdysplasi och graderas A,B,C,D och E där A och B är "utan anmärkning" och C en lindrig dysplasi utan pålagringar där ledhuvudet inte exakt passar in i ledhålan.

AD: är förkortning av armbågsdysplasi där Ua står för utan anmärkning och 1 för lindrig pålagring

MH: Står för mentalbeskrivning där Gf är förkortning för genomförd

M-test: Korningens mentaldel. T-kullen enl den gamla korningen där gränsen för godkänd går vid 100p och övriga enligt den nya som gäller fr o m 2007 där gränsen för godkänd går vid 300p.

L-test: Polisen lämplighetstest för blivande tjänstehundar

Förkortning klasser:
Akl: appelklass med godkänt resultat
Lkl: Lägre klass, uppflyttad till eller godkänd i.
Hkl: Högre klass, uppflyttad till eller godkänd i
Ekl: Elitklass, uppflyttad till, godkänd eller med certpoäng
Cert: certifikat

Förkortning grenar:
sph: spårhund
sök: sökhund
Skydd: skyddshund

Exteriör:
Gk beskrivn= godkänd exteriör i korningens exteriördel
Krypt: Kryptochid
2:a brukskl resp ökl betyder godkänd exteriör på utställning ("schäfer av god typ")