B-kullen

2008
U:Iaxedex Ilka E: Kurants Nemo

Mer om Ilka och Nemo

MH-diagram

Tjh Birk
Tjh Räddning-lavin
MH
Gry Jorann Hanssen
Vadsö, Norge

SBCH
Balder
MH
MT 434p
HdC, AdUa
Lydn klass 2
Ekl sök cert
Ekl sph Certp
Silver SSM sök 2010
Flerfaldig DM i sök

Beppe
MH
MT 461p
HdB, Ad ua
Rygg ua


Brisko
MH
MT 460p

HdC, Adua
Gk lkl


Buzan
MH
MT 432p

HdC, AdUa
Gk lkl sph
Lydkl 1


Christer Haggren
Linköping

Mats Heidne
Helsingborg

Göran "Ludde" Lundin
Knivsta
Anne-Marie Lundqvist
Hölö
Bilbo
MH
Hd D, Ad uaBalto
MH
MT 527p

HdA, AdUa
Lydn klass 3
Uppfl till hkl spår

Eivind Bergersen
Siv Holmvik
Hönefoss/Norge

Hanna Hedqvist
Norrköping

Helena Johansson
Forshaga

Kristian Hansen
Umeå